Wapen: Kollegie van Gecommitteerden tot de Directie van den Slapersdijk

Beschrijving:Gevierendeeld ; het eerste van zilver beladen met een rood kruis; het tweede van goud, waarop drie kruikenbladen; het derde in de lengte doorsneden, het eerste van goud waarop drie zwarte hanen, het tweede afgerond van acht stukken van goud en blauw; het vierde deel van zilver met twee rode stormladders en geborduurd met eene blaauwe rand, het geheel bedekt met een goud schild waarop een kraanvogel houdende in deszelfs linkerpoot een steen.

NB. Het onderstaande registerblad kan meerdere wapenafbeeldingen bevatten. De door u gezochte wapentekening is er een van.


< Terug naar vorige pagina
< Terug naar lijst