Wapen: Grietenij Westdongeradeel

Beschrijving:Van lazuur beladen met eene golvende bande van zilver, van de regter boven naar de linker beneden hoek nederdalende. Het schild gedekt met een gouden kroon.

NB. Het onderstaande registerblad kan meerdere wapenafbeeldingen bevatten. De door u gezochte wapentekening is er een van.


< Terug naar vorige pagina
< Terug naar lijst