Wapen: Provincie Drenthe

Beschrijving:Een schild van goud, beladen met een Mariabeeld, houdende het Kind Jezus op de linkerknie; en gekroond van goud, zittende in een Gothischen tempel mede van goud. Het schild gedekt met eene Hertogelijke Kroon.

NB. Het onderstaande registerblad kan meerdere wapenafbeeldingen bevatten. De door u gezochte wapentekening is er een van.


< Terug naar vorige pagina
< Terug naar lijst