Wapen: Grietenij Franekeradeel

Beschrijving:Gevierendeeld; I in azuur een klok van goud; II en III in goud een roos van keel; IV doorsneden; a in azuur een korenschoof van goud; b golvend doorsneden van goud en azuur. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee maal drie parels en ter weerszijden gehouden door een vrouwefiguur, rechts de godin Minerva, het naar links gewende hoofd gedekt door een helm, houdende een schild en een lans in de rechterhand, en links de godin Ceres, houdende een bunden korenaren in de linkerhand, alles van goud.

NB. Het onderstaande registerblad kan meerdere wapenafbeeldingen bevatten. De door u gezochte wapentekening is er een van.


< Terug naar vorige pagina
< Terug naar lijst