Wapen: Grietenij Opsterland

Beschrijving:Van zilver, beladen met 5 populier boomen staande op een groene grond over dewelke heenloopt een haas van keel vervolgd wordende door een hond van dezelfde kleur waarvan het voorste gedeelte slechts zigtbaar is. [Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren.]

NB. Het onderstaande registerblad kan meerdere wapenafbeeldingen bevatten. De door u gezochte wapentekening is er een van.


< Terug naar vorige pagina
< Terug naar lijst