Wapen: Grietenij Aengwirden

Beschrijving:Van zilver, beladen met 3 groene boomen, tusschen welker stammen 4 zwarte turven op een groene grond. Het schild gedekt met een kroon van goud.

NB. Het onderstaande registerblad kan meerdere wapenafbeeldingen bevatten. De door u gezochte wapentekening is er een van.


< Terug naar vorige pagina
< Terug naar lijst