Wapen: Grietenij Hennaarderadeel

Beschrijving:Van lazuur beladen met een zilvere dwarsbalk van de linker bovenhoek naar de regter benedenhoek des schilds neerdalende, waarop een groen klaverblad, een roode roos en een groene ster. Het schild gedekt met een kroon van goud.

NB. Het onderstaande registerblad kan meerdere wapenafbeeldingen bevatten. De door u gezochte wapentekening is er een van.


< Terug naar vorige pagina
< Terug naar lijst