Wapen: Grietenij Idaarderadeel

Beschrijving:Van lazuur beladen met twee halve manen van goud, paalsgewijze ruggelings boven elkander geplaatst. Het schild gedekt met een kroon van goud.

NB. Het onderstaande registerblad kan meerdere wapenafbeeldingen bevatten. De door u gezochte wapentekening is er een van.


< Terug naar vorige pagina
< Terug naar lijst