Wapen: Waterschap Drentse Aa

Beschrijving:In keel een golvende paal van goud, beladen met een eveneens golvende staak van azuur ter breedte van een derde gedeelte van de paal; de paal aan weerszijden vergezeld van een tot de eed opgeheven hand en van een sleutel, de baard naar beneden en naar de rand van het schild gericht, de steel naar boven eindigend in een geknopte malie waarbinnen een kruis, de hand en sleutel paalsgewijze geplaatst en van goud. Aan de rechterzijde de de hand boven geplaatst en de sleutel onder, ter linkerzijde deze figuren in omgekeerde rangschikking. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen.

NB. Het onderstaande registerblad kan meerdere wapenafbeeldingen bevatten. De door u gezochte wapentekening is er een van.


< Terug naar vorige pagina
< Terug naar lijst