Wapen: Waterschap Amsterdamscheveld

Beschrijving:Omgekeerd gemanteld en ingebogen, boven van goud, beladen met twee gekruiste bliksemstralen van keel, naar beneden inslaande, waaroverheen een bijenkorf van hetzelfde, het vlieggat van sabel; beneden in keel een paal van sabel, geboord van zilver en beladen met drie verkorte Sint Andrieskruisen van hetzelfde, paalsgewijze gerangschikt, ter weerszijden vergezeld van een staak, wederom van zilver. Het schild gedekt door een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen.

NB. Het onderstaande registerblad kan meerdere wapenafbeeldingen bevatten. De door u gezochte wapentekening is er een van.


< Terug naar vorige pagina
< Terug naar lijst