Wapen: Gemeente Stedum

Beschrijving:Een schild van sabel, beladen met een aanzienden geharnasten ridder van goud, staande op een terras van sinopel en gedekt met een geopenden helm, met de rechterhand boven het hoofd zwaaiende een zwaard, en met de linkerhand op de linkerheup, vasthoudende de schede van het zwaard, het schild heeft bovendien een hoofd van goud, beladen met een dubbelen adelaar van sabel (Nittersum). Het schild omgeven door het randschrift ""Gemeentebestuur van Stedum"".

NB. Het onderstaande registerblad kan meerdere wapenafbeeldingen bevatten. De door u gezochte wapentekening is er een van.


< Terug naar vorige pagina
< Terug naar lijst