Wapen: Gemeente Oldehove

Beschrijving:Een schild van goud, beladen met drie kerken van keel, geplaatst een en twee. Het schild gedekt met eene kroon, en omgeven door het randschrift ""Gemeentebestuur van Oldehove"".

NB. Het onderstaande registerblad kan meerdere wapenafbeeldingen bevatten. De door u gezochte wapentekening is er een van.


< Terug naar vorige pagina
< Terug naar lijst