Wapen: Waterschap Eemszijlvest

Beschrijving:Gevierendeeld; I in zilver een gekroonde harpij van keel; II en III in sinopel drie golvende dwarsbalken van zilver; IV in zilver een Romaanse kruiskerk van keel met vier torens, de derde getopt met een omgewende vogel, de overige met een kruis. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren.

NB. Het onderstaande registerblad kan meerdere wapenafbeeldingen bevatten. De door u gezochte wapentekening is er een van.


< Terug naar vorige pagina
< Terug naar lijst