Wapen: Waterschap Dollardzijlvest

Beschrijving:In sabel een geopende, gekanteelde, uit de schildranden komende zijlvest van goud, gevoegd van sabel, oprijzende uit een golvende schildvoet, golvend gedwarsbalkt van drie stukken, azuur en zilver, boven vergezeld van een korenschoof van goud, aan weerszijden vergezeld van van een hoorn van zilver met openingen van keel, geopend, gemond en beslagen van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren.

NB. Het onderstaande registerblad kan meerdere wapenafbeeldingen bevatten. De door u gezochte wapentekening is er een van.


< Terug naar vorige pagina
< Terug naar lijst