Wapen: Gemeente Merkelbeek

Beschrijving:Gedeeld, rechts in keel een slangenkruis van zilver met een hartschild van zilver, beladen met drie koeken van keel, geplaatst twee en een (Huijn van Amstenrade); links in goud de H. Paus en Martelaar Clemens, rechts gekeerd, met aangezicht en handen van natuurlijke kleur, in pauselijk ornaat bestaande in een bovenkleed van keel, versierd met het pallium van zilver, bezet met kruisjes van sabel; en in een onderkleed van sabel; de Heilige draagt op het met een nimbus omgeven hoofd eene tiaar van keel, met drie boven elkander geplaatste platte repen van goud; met den linkerhand houdt de Heilige den Bijbel met gouden band omklemt; aan zijne voeten ligt een anker van sabel. Het schild omgeven door het randschrift ""Gemeentebestuur van Merkelbeek"".

NB. Het onderstaande registerblad kan meerdere wapenafbeeldingen bevatten. De door u gezochte wapentekening is er een van.


< Terug naar vorige pagina
< Terug naar lijst