Wapen: Gemeente Arcen en Velden

Beschrijving:Een veld van sinopel, bezaaid met korenaren van goud (als zinspeling op den naam van het dorp Velden) en beladen met eene gotische poort met twee zijtorens van goud, op elken torentrans een vaandel, doorsneden van goud en azuur, met gouden steel en knop; voor de poort een gedeeld schild, rechts in azuur een linksgewende gekroonde en van keel getongde leeuw van goud met dubbelen staart, links in goud een rechtsgewende van keel getongde en geklauwde leeuw van sabel (het wapen van Gelre en Gulik); het geheel omgeven door het randschrift ""Gemeentebestuur van Arcen en Velden"".

NB. Het onderstaande registerblad kan meerdere wapenafbeeldingen bevatten. De door u gezochte wapentekening is er een van.


< Terug naar vorige pagina
< Terug naar lijst