Wapen: Gemeente Bingelrade

Beschrijving:Gedeeld, rechts in keel een dubbel slangenkopkruis van zilver met een hartschild van zilver, beladen met drie koeken van keel, geplaatst twee en een; links in azuur de H. Lambertus in bisschoppelijk gewaad van zilver, het hoofd gedekt met een mijter van zilver en omgeven door een nimbus van goud, aangezicht en handen van natuurlijke kleur, in de linkerhand houdt hij een staf van sabel met zilveren kromming, en een lans met steel van sabel en spits van zilver; het geheel omgeven door het randschrift ""Gemeentebestuur van Bingelrade"".

NB. Het onderstaande registerblad kan meerdere wapenafbeeldingen bevatten. De door u gezochte wapentekening is er een van.


< Terug naar vorige pagina
< Terug naar lijst