Wapen: Gemeente Oirsbeek

Beschrijving:Gedeeld, rechts in keel een dubbel slangenkopkruis van zilver met een hartschild van zilver, beladen met drie koeken van keel, geplaatst twee en een; links in azuur de H. Lambertus in bisschoppelijk gewaad van goud, het hoofd gedekt met een mijter van goud en omgeven door een nimbus van hetzelfde, aangezicht en handen van natuurlijke kleur, in de linkerhand houdt de naar rechts gewende Heilige een staf van sabel, met kromming van goud, en een lans met steel van sabel en spits van goud, alles op een terras van sinopel; het geheel omgeven door het randschrift ""Gemeentebestuur van Oirsbeek"".

NB. Het onderstaande registerblad kan meerdere wapenafbeeldingen bevatten. De door u gezochte wapentekening is er een van.


< Terug naar vorige pagina
< Terug naar lijst