Wapen: Gemeente Ulestraten

Beschrijving:In azuur de H.Catharina, met gelaat en haardos en handen van natuurlijke kleur, gekroond van goud, in een gewaad van hetzelfde, staande op een terras van sinopel, met den rechtervoet geplaatst op het ter neder liggende lichaam van keizer Maxentius, gekleed van sabel, op het hoofd een gouden kroon, en in de hand een gouden scepter hebbende; de heilige heeft een rad met pinnen van zilver aan hare linkerzijde, draagt in de rechterhand een ontbloot zwaard van zilver met gevest van goud, en met de punt omlaag, en in de linkerhand een van goud gekroond schild; gedeeld; rechts het wapen der familie Hoensbroek, beladen met 8 fascen beurtelings van zilver en keel en over alles heen een van goud gekroonde, getongde en geklauwde tweestaartige leeuw van sabel; links het wapen der graven van Aspremont-Lynden-Rechem, gevierendeeld; het eerste en vierde kwartier van keel beladen met een kruis van goud, het tweede en derde kwartier van goud beladen met een klimmende leeuw van keel; het geheel omgeven door het randschrift ""Gemeentebestuur van Heer"".

NB. Het onderstaande registerblad kan meerdere wapenafbeeldingen bevatten. De door u gezochte wapentekening is er een van.


< Terug naar vorige pagina
< Terug naar lijst